Som Essencials

Carta Fundacional

Un centenar d’empreses catalanes en actiu del sector dels serveis relacionats amb la gestió i producció d’esdeveniments i casaments (serveis de càtering, restauració, música, fotografia, activitats, floristeria, etc.) hem iniciat el procés per constituir-nos com a associació i afrontar de manera col·lectiva els greus efectes que està tenint per la nostra activitat la crisi sanitària de la COVID-19. El nostre objectiu és aportar propostes i solucions validades per les autoritats sanitàries que ens permetin reprendre l’activitat a curt termini amb les màximes garanties de salut tant per als nostres treballadors i treballadores com per als nostres clients.

 

Ara per ara, desconeixem quin serà el futur del nostre sector i la data i les condicions amb les quals podrem reprendre la nostra activitat. Aquesta situació d’incertesa ens genera enormes costos vinculats a la gestió dels clients i dels nostres espais per a la celebració d’esdeveniments, així com a la planificació financera i a les despeses de personal.

 

Les nostres empreses necessiten poder tornar a iniciar l’activitat de manera immediata amb el compromís d’aplicar unes mesures complementàries que ofereixin garanties de control epidemiològic i localització i aïllament d’un focus de contagi, si fos el cas; mesures que no es poden oferir ni en les mateixes condicions ni amb les mateixes garanties en altres tipus d’esdeveniments que impliquen igualment una important concentració de persones (concerts, discoteques, sales de ball…).

 

Si totes les mesures previstes per les autoritats sanitàries van encaminades a exercir un control de la població exposada enfront d’un possible cas de contagi, en el cas de les celebracions particulars o casaments les nostres empreses tenen a l’abast poder disposar d’una llista de convidats perfectament identificats i filtrats en el corresponent control d’accés, de manera que la localització i/o aïllament per part de l’autoritat sanitària competent, en cas de ser necessari, seria més ràpida i efectiva. Per això considerem necessària i urgent una solució específica per al nostre sector a partir de l’aplicació estricta d’un conjunt de mesures complementàries que permetin desenvolupar la nostra activitat amb les màximes condicions de seguretat i responsabilitat sanitària, tant per part dels nostres treballadors i treballadores com dels nostres clients.

 

El risc de contagi és, efectivament, inherent a qualsevol activitat de contacte social, però és igualment cert que l’adopció de mesures extraordinàries de prevenció i control redueixen aquest risc i el poden fer assumible. I aquesta solució que proposem no permetria només minimitzar l’impacte econòmic del virus en el nostre sector sinó minimitzar també l’impacte psicosocial de la població que fa setmanes que està confinada.

 

Més enllà d’afrontar de manera immediata els efectes la crisi derivada per la COVID-19, la nostra associació neix amb l’objectiu de créixer i consolidar-se com un del nostre sector per fer front de manera conjunta a altres aspectes que tenen una incidència important en el dia a dia de la nostra activitat, com poden ser l’intrusisme professional, la creació d’una central de compres, el disseny d’accions de promoció conjuntes o la defensa de tots els nostres associats.

 

El nostre col·lectiu neix amb la voluntat de representar empreses d’arreu de Catalunya que es dediquen al sector de la gestió i producció d’esdeveniments i casaments. Per posar en marxa l’associació ho estem fent, d’entrada, amb el suport i assessorament de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), i esperem obtenir ben aviat el suport d’altres organitzacions empresarials repartides per tot el territori català.

 

Què demanem:

 

 • Necessitem donar tranquil·litat, seguretat i confiança als nostres treballadors i treballadores i als nostres clients.
 • Exigim a les administracions competents que anunciïn de manera urgent les dates concretes de represa de l’activitat de les empreses del nostre sector, així com les condicions associades.
 • Reclamem mesures urgents de control de les persones com a única via per tornar a la normalitat com més aviat millor.
 • Necessitem tests fiables per fer periòdicament als nostres treballadors i treballadores que per la seva activitat es veuran especialment exposats.
 • Reclamem una línia pública d’ajudes específica per a les empreses del nostre sector equiparable a les que s’habiliten en la declaració d’una zona catastròfica.

 

Què oferim

 

L’aplicació d’un estricte i ambiciós Pla de Mesures d’Autocontrol Complementàries que té com a objectiu proporcionar eines suplementàries des de la casuística de l’activitat de les nostres empreses per poder oferir seguretat i mesures de control afegides:

 

MESURES DE CONTROL PER ALS CONVIDATS

 

 • Control de llistats de convidats amb totes les dades de contacte (nom, DNI, direcció, telèfon i correu electrònic) així com el resultat del test de diagnosi de cadascun amb la seva corresponent data. Aquest arxiu serà lliurat a les autoritats sanitàries en cas de ser requerit per un possible contagi per a  l’administració sanitària.
 • Control del Passaport Sanitari a l’accés de les instal·lacions on es faci la  celebració.
 • Control de temperatura a l’accés de les instal·lacions on es faci la celebració.

 

MESURES DE CONTROL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES

 

 • Tests de diagnosi periòdics.
 • Ús de mascaretes sanitàries en tots els àmbits (cuina, neteja, servei, etc.).
 • Control de temperatura abans de cada jornada laboral.
 • Formació del personal en l’ús de productes desinfectants específics o  protocols d’higienització i freqüència.
 • Enduriment de les mesures i exigències d’higiene personal prèvies a l’accés al lloc de treball.

 

MESURES DE CONTROL DELS ESPAIS DE CELEBRACIÓ

 

 • Implementació de protocols de desinfecció i increment de la freqüència.
 • Higienitzat específic de la roba de taula i de feina.
 • Distribució de dispensadors de gel hidroalcohòlic en nombrosos punts fàcilment visibles de l’espai on es fa la celebració.
 • Aplicació de plans de xoc en zones més sensibles i entre celebracions amb sistema d’ozonització per garantir la màxima desinfecció.
 • Garantir la traçabilitat de tots els productes.
 • Aplicació de plans actius de restricció de l’accés durant la celebració exclusivament als convidats a l’esdeveniment.

 

MESURES DE CONTROL DURANT EL SERVEI

 

 • Limitació de la manipulació per part dels clients de coberteria o menjar compartit.
 • Foment dels serveis que permetin mantenir el màxim de temps possible la distància de seguretat, com per exemple adaptació dels aperitius servits sacrificant els bufets.
 • Oferir alternatives, tant en sales interiors com en jardins, perquè els clients puguin mantenir la distància de seguretat en tot moment.

 

A més de totes aquestes accions, des de la nostra associació proposem promoure la redacció i implementació d’un SEGELL DE QUALITAT HIGIÈNICA per part de la Generalitat de Catalunya o organisme competent, amb l’objectiu de certificar la qualificació dels espais de celebracions segons les mesures i protocols vigents.

 

En representació del col·lectiu,

 

Santi Carda, Cal Blay. Sant Sadurní d’Anoia.
Carles Carol Martí, Espai Gastronomia. Igualada.
Carlos Alcover Ballestero, Restaurant La Cucuanya. Vilanova i la Geltrú.
Josep Minguell, El Cim Esdeveniments. Castellar del Vallès.
Josep Pujol, Can Marlet Montseny. Montseny.
Anna Soler, Cal Soler-Masia del Gall. Sant Cugat Sesgarrigues.
Abdon Tarrats, Mallol Catering. Montblanc.

 

 

Vilanova i la Geltrú, 24 d’abril de 2020

 1. Considerar que el més important són les persones
  Respectar en tot moment la seva dignitat i seguretat, sense discriminació de cap mena, formin part dels públics interns de l’empresa, dels públics que hi estan en contacte o dels públics de l’entorn.

 2. Promoure la integritat, l’honestedat i la justícia
  De les persones dins l’organització, pel que fa al seu tracte amb treballadors, clients, proveïdors o d’altres persones, així com pel que fa a la relació amb altres organitzacions. Promoure especialment la motivació, la fidelització, l’aprenentatge i la formació permanent de tots i cadascun dels individus.

 3. Complir amb rigor i puntualitat els compromisos
  Els adquirits amb treballadors, clients, proveïdors i d’altres persones, així com amb les administracions i d’altres organitzacions, mitjançant el manteniment d’un sistema viu de qualitat global.

 4. Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídica
  És la base de la confiança entre persones, marca la diferència en la capacitat d’interdependència i és l’essència del treball en equip. Ha de ser la que calgui, per a cadascun dels agents econòmics i socials interessats, entre els quals hi ha accionistes, creditors, clients, treballadors i administració pública.

 5. Superar els mínims que exigeix la legislació
  Complir les lleis, els reglaments i les normes que siguin aplicables, tant a l’empresa com pel que fa als seus productes i/o serveis, superant els mínims en seguretat i sostenibilitat, tant o més per convicció que per obligació.

 6. Realitzar publicitat comercial verídica i responsable
  Sense enganys que falsegin les prestacions reals dels productes i/o serveis. Observar una política de continuïtat i prestigi a llarg termini, per sobre del benefici immediat a curt termini.

 7. Respectar i defensar els drets humans
  Com a comportament responsable de l’empresa tot fomentant les activitats educatives i la integració de les persones més desafavorides de la comunitat.

 8. Observar el màxim compromís amb l’entorn
  No degradar-lo i respectar el medi ambient, sense perdre mai de vista la continuïtat de la vida en el nostre planeta.

 9. Assegurar la continuïtat de l’empresa
  Tot donant un veritable servei que contribueixi al bé comú i alhora promoure la creativitat compartida, traduïda en innovacions rendibles.

 10. Crear riquesa suficient
  Generar riquesa (valor afegit) per retribuir adequadament els treballadors (treball) i els propietaris (pel capital i el risc assumit) i atendre els deures fiscals; així com col·laborar en el progrés de la societat civil (país) on està arrelada i viu l’empresa.

La Federació Empresarial del Gran Penedès és una organització de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit intercomarcal. La FEGP és independent i té un caire multisectorial i plural.

 

La FEGP posa al servei de l’AEGECat els serveis tradicionals de la mateixa Federació i en crea de nous per assegurar el servei dels seus associats.

 

Adjuntem un recull dels serveis que recollim en aquest moment.

 

 • Convenis exclusius:
  • l’AEGECat forma una de les sectorials de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Els membres de l’associació passen a ser socis de la FEGP, i per tant, tenen accés a tots els avantatges que comporta, incloent-hi convenis exclusius.
 • Representació i acompanyament:
  • Defensa dels interessos del ram.
  • Gabinet de premsa.
  • Mediació amb clients i administracions.
  • Assessorament gratuït 1 h: amb experts dins la borsa d’assessorament de la FEGP.
  • Grup de compra d’Energia.
  • Grups de compra agregada.
 • Xarxa AEGECat. Interrelació:
  • Trobades de contacte comercial.
  • Directori d’Empreses Associades: Accés a les dades comercials dels altres socis que manifestin expressament el seu consentiment.
  • Mapa d’Avantatges: Mercat intern d’ofertes i serveis.
  • Empresa de la setmana: Coneixement setmanal d’un soci a través d’alguna notícia que ens faci arribar.
  • Xarxa de presència a mitjans: Cerca d’espais periòdics en els mitjans de comunicació per destacar notícies sobre el sector, a través de la veu dels associats.
  • Reportatges en espais mitjans propis: Pàgines pròpies en els mitjans de la FEGP.
  • Aparició a la pàgina web “celebra.cat”, la qual compta amb un directori amb totes les empreses associades i xarxes socials.
 • Contractació de talent:
  • Borsa de Treball Gratuït.
  • Processos de Selecció de Personal.
  • Formacions InCompany.
 • Formació (ede)
  • Cursos In Company.
  • Seminaris, tallers, webinars temàtics.
  • Cursos Bonificats.
  • Cursos Subvencionats.