Celebra.cat

Per tal d’impulsar les empreses de l’AEGECat, s’ha creat l’espai web “celebra.cat”. És un directori on trobar tots els membres de l’associació per tal de contractar-los, fer xarxa i fomentar el negoci. Hi apareixen tots els membres de l’AEGECat amb informació sobre el seu servei, contacte i enllaços al seu espai web.
Per tal d’impulsar les empreses de l’AEGECat, s’ha creat l’espai web “celebra.cat”. És un directori on trobar tots els membres de l’associació per tal de contractar-los, fer xarxa i fomentar el negoci. Hi apareixen tots els membres de l’AEGECat amb informació sobre el seu servei, contacte i enllaços al seu espai web.